دلتنگی تموم نمیشه| ویکی پدیا فارسی

دلتنگی تموم نمیشه

بسم الله

نمیدونم چرا اصن دوس ندارم یه سری از دردو دلامو کسی بخونه

برای همین امشب اینجا اومدم دردو دل کنم.

اومدم بگم که دلم مدتیه دلتنگیاش فوران کرده.

دلم میخواد برم مشهد.

دلم خییلی برای امام رضا جونم تنگ شده.

دوس دارم باهاش برم مشهد.